actors

Die Mitglieder der Theatergruppe

prova zh

 
AKTIV MITGLIEDER 2019 - 2020

 

1. Helen Andreou

2. Angelina Gargareta

3. Gregoris Gregoriadis

4. Rafaela Deligiorgi

5. Marianna Diamantopoulou

6. Athanasia Kamariotou

7. Maria Kartsakli

8. Irene Kasioumi

9. Maria Koliatsi

10. Katerina Kontzilelou

11. Louis Konstantinou

12. Vivetta Lainioti

13. George Loumitis

14. Cezar Loumitis

15. Penny Michaelidou

16. Lilika Milona

17. Eva Piadi

18. Nectaria Rousoglou

19. Stefanos Spanomitsos

20. Angeliki Stagia

21. Sofia Symeonidou

22. George Technitis

23. Dimitris Tompros

24. Apostolis Tsikas

25. Alexandros Fistouris

26. Flora Νdoci

27. Sylvia Senn

 
 


BUREAU-MITGLIEDER 2019 - 2020

 

1. Marianna Diamantopoulou

2. Maria Koliatsi

3. Eva Piadi

 

 


© ProvaZH. All rights reserved
site-s